Ordet treenighet står ingenstans i Bibeln, så ska vi då tro på den?

Klicka här för att läsa videons manus

Manus:

Ordet treenighet står ingenstans i Bibeln, så ska vi då tro på den? Treenigheten är en lära som bygger på tre punkter.

  1. Det finns bara en enda Gud.
  2. Fadern, Sonen och Anden är tre distinkta personer.
  3. Var och en av dessa tre är Gud.

Om dessa tre påståenden går att finna i Bibeln så är treenighetsläran sann och något som vi kristna borde omfamna.

Den första punkten är tydlig genom hela Bibeln. Några texter som säger detta är Jes 46:9 och 5 Mos 6:4 som även citeras även i NT.

Den andra punkten visas bland annat i Joh 17 där Jesus ber till sin Fader, och de föregående kapitlen där Jesus talar om en annan hjälpare, Anden.

Den tredje punkten är oftast den som är svårast att greppa, och därför kommer bevisen för Jesu och Andens gudomlighet läggas fram mer grundligt i andra videor. Men kort sagt kan sägas att Bibeln talar om hur både Jesus och Den Helige Ande var verksamma i världens skapelse och i vår frälsning, de är icke-skapade, eviga, allvetande, allestädes närvarande, livgivande – handlingar och attribut som bara hör till Gud. Dessutom säger Bibeln i Matt 28:19 att dessa tre har ett och samma namn. Så vi kan se att alla tre punkterna finner stöd i Bibeln.

Teologer brukar använda begreppen person och väsen för att beskriva treenigheten. Gud är ett väsen, och detta väsen innehas av tre distinkta och oskiljbara personer. Om någon av de tre punkterna plockas bort så hamnar man i någon sorts villolära, till exempel modalism, läran att Gud bara är en person som visar sig i olika skepnader; arianism, läran att Jesus inte är Gud; eller polyteism, läran att det finns fler än en Gud. Ända sedan urkyrkan har historisk kristendom hållit fast vid den här läran och tagit avstånd från villolärare, heretiker, som förnekar den.

Därför borde även vi kristna idag tillbe den Gud vars frälsning har sitt ursprung i Faderns eviga beslut, som fullbordades genom Sonen verk för 2000 år sedan, och som än idag ger ljus åt människors hjärtan genom Den Helige Anden.