Vi har visat i en tidigare video att Jesus ansåg sig själv vara Gud. Men vad trodde hans lärjungar, apostlarna, om Honom?

För den som är intresserad att veta mer rekommenderar vi boken ”Putting Jesus in his place” av J. Ed Komoszewski and Robert M. Bowman Jr.

Klicka här för att se videons manus

Ofta sägs Jesu gudomlighet vara en lära som utvecklades långt efter Jesu tid. Men Jesu lärjungar, som hade levt med Honom i tre år innan Han korsfästes (och en månad efter att Han uppstod), de hade lärt känna vem Jesus var. Deras skrifter vittnar om att de redan på den tiden trodde att Jesus är Gud. Låt oss se på tre av dem.

I Fil 2:6-11 citerar Paulus en text som troligen var en lovsång som sjöngs i den tidiga kyrkan. Bara det faktum att de sjöng sånger till Jesus vittnar om att de ansåg Honom vara upphöjd högre än vanliga människor. I början av sången står det att “Han var till i Guds form”. Och hur man man vara till i Guds form utan att vara Gud? I slutet på sången citeras Jesaja 45:23. I den hebreiska texten står det att alla knän ska böjas och alla tungor avlägga en ed till Jahweh, till Guds eget namn, till HERREN. Men i Filipperbrevet har Paulus ändrat texten lite, och där skriver han istället att alla knän ska böjas och tungor bekänna att Jesus är HERREN! Han citerar alltså en text om Gud och applicerar den på Jesus!

Hebreerbrevet är också en text som skrevs under apostlarnas tid. I det första kapitlet står det att världen är skapad genom Jesus. Och visst är den som har skapat världen Gud? I samma kapitel citeras den 102:a psalmen, i vilken psalmisten bland annat talar om hur HERREN (Gud själv, JHW) är evig. Men i hebreerbrevet står det att det här citatet handlar “om Sonen”, Jesus.   

I Nya testamentets sista bok, Uppenbarelseboken, finner vi ett flertal lovprisningar. Det står tex i 5:13 att “allt skapat sade: Honom som sitter på tronen, honom och Lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter!” Så, Han som sitter på tronen och lammet får alltså samma lovprisning, och är värdiga att ta emot samma lov, ära och pris. Och eftersom allt skapar tillber dem, måste det betyda att Han som sitter på tronen och Lammet själva är icke-skapade. I 22:1 står det om en flod som går ur från Guds och Lammets tron. Alltså ser vi att de både delar en och samma tron.

Så, den tidiga kyrkan sjöng lovsånger till Jesus, Han som var till i Guds form. De identifierade Honom flera gånger som Gamla testamentets Jahweh. De ansåg att Han var evig, icke-skapad och att Han satt på Guds tron. Apostlarna och den första generationens kristna trodde alltså på att Jesus har Guds ära, Guds egenskaper, Guds namn, och Guds tron. Vem är Han, om inte Gud?