För att förstå evangeliet måste vi förstå det grundläggande problemet i världen. Problemet är att vi har gjort uppror. Lösningen är att vi omvänder oss från synd och tror på Jesus som Herre och Frälsare.

Klicka här för att se videons manus

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Allting var gott, ja mycket gott. Han skapade människan till sin avbild, för att vårda skapelsen och styra den. Gud är självklart den som ytterst regerar över sin skapelse, men människan är Hans medregent. Vi lyder under Gud, vi ska vandra i rättfärdighet och följa Guds ordning, Hans bud och lagar.

Men i Edens lustgård föll allting sönder. Människan blev frestad med orden “Ni kan bli som Gud”. Människan trodde sig ha förmågan att själv definiera gott och ont och följa sin egen ordning. Vi ville vara autonoma, det vill säga vara vår egen lag, fria från Gud. Vi gjorde uppror. All synd har sin rot i detta: att vi gör uppror mot Gud. Han har sagt vad som är gott och vad som är ont, rätt och fel. Men när vi säger emot Guds ordning, när vi säger “detta är ont” om något som Gud sagt “detta är gott”. Då bryter vi mot Hans lag. Vi gör uppror. Vi syndar.

Detta är grundproblemet som hela Guds frälsningsplan handlar om att upphäva. Själva evangeliet handlar dels om att omvända sig, dvs erkänna sina misstag och sitt uppror, och dels om att tro på Jesus som vår Frälsare och Herre. Det är motsatsen till uppror. Eftersom Jesus är vår Herre ska vi som är i Hans herravälde, i Guds rike, underordna oss Honom och Hans bud i tankar, ord och gärningar. Vi ska på nytt komma in i Guds ordning, så som det var tänkt från begynnelsen. Visst misslyckas vi även som kristna med att “vara perfekta såsom Han är perfekt”, men vi är ändå kallade att, genom Den Helige Andes kraft, sträva efter att upphäva syndafallets förbannelse och leva i en relation med Gud i harmoni med Hans ursprungliga plan.

Uppror är det som ligger till grund för all synd. Om man inte inser vad grundproblemet är, då kan man inte heller förstå lösningen, evangeliet. För evangeliet, Guds frälsningsplan, handlar om Jesus ställer tillrätta det som blev fel när Han dog på korset, att Han gör syndafallet om intet när vi blir försonade. Och det är inte bara något som kommer ske nån gång i en avlägsen framtid, utan något vi kan få ta del av redan här och nu.