Vad är Bibeln egentligen? Är det inte bara nån gammal tråkig bok från stenåldern, skriven av ociviliserade bönder? Nej, verkligen inte!

 

Klicka här för att läsa videons manus

Manus:

Bibeln, är inte det bara nån gammal tråkig bok från stenåldern, skriven av ociviliserade bönder? Nej, det stämmer verkligen inte! Bibeln är faktiskt inte ens en bok, utan en samling av 66 böcker, skrivna av många olika författare, från olika länder, olika kulturer, på olika språk, och över en tidsperiod på över tusen år!

Böckerna i Bibeln är uppdelade i två delar som kallas testamenten, det gamla och det nya. Det gamla testamentet består av 39 böcker som alla skrevs innan Jesus, medan det nya innehåller 27 böcker som skrevs efter Jesus.

En stor del av böckerna är historiska skildringar av riktiga händelser. Men i Bibeln finns också samlingar av sånger, och samlingar av ordspråk, och samlingar av lagar. Där finns personliga brev, och brev till församlingar. En del böcker är profetiska skrifter. Många av böckerna innehåller poesi, vissa innehåller liknelser. Så Bibeln är som ett helt bibliotek, allt samlat i en enda bok!

Men vad handlar Bibeln om, då? Jo, större delen av Gamla testamentet beskriver hur Gud utsåg ett folk och ingick ett förbund med dem. Folket bröt mot förbundets lagar och Gud straffade dem för deras uppror och synd. Men han sände också profeter, budbärare, som förkunnade att Gud lovade att en dag sända en lösning på syndens problem, och återupprätta relationen till människorna. Och I det nya testamentet, där kan vi läsa hur Gud sände sin son, Jesus, till jorden. Han uppfyllde Guds lag helt perfekt, och därmed öppnar Han upp en väg till försoning mellan människor och Gud. Han sände sedan ut sina lärjungar i hela världen för att predika budskapet om syndernas förlåtelse för alla som omvänder sig till Gud och sätter sin tro till Jesus. 

Om någon skulle sätta ihop en samling av 66 helt olika böcker, från olika författare ifrån olika tidsåldrar, kan man knappast förvänta sig att de ska bilda en sammanhängande historia eller att det ska finnas en gemensam röd tråd genom alla. Men i Bibeln är det så! Att så många olika böcker talar om samma budskap, vore nästan otroligt, om det inte vore för att de är inspirerade av den levande Guden, som håller hela världens historia i sin hand.