Det har diskuterats mycket genom historien vilka böcker som ska ingå i Bibeln. Vem har sanningen? Hur kom Bibelns kanon till egentligen?

Klicka här för att se videons manus

Ordet kanon kommer från grekiskan och betyder regel, rättesnöre eller standard. När man talar om Bibelns kanon menar man listan över de böcker som ingår i Bibeln. I den tidiga kyrkan förekom många diskussioner om just vilka böcker som skulle ingå. Vissa hävdar idag att kyrkan bestämde vilka böcker som var kanoniska, och de anklagar Martin Luther för att ha tagit bort de så kallade apokryfiska böckerna ur Bibeln.

Stämmer detta? För att svara på det måste vi först se på hur en kanon faktiskt kommer till. En kanon är i grunden en lista över böcker som ingår i en samling. Om en författare skriver en ny bok, så läggs den automatiskt till i kanon över författarens böcker. Författaren behöver inte göra något för att lägga till boken i sin kanon, en kanon är ju inte en fysisk lista över hans böcker, utan bara ett abstrakt resultat av det som han har publicerat.

På samma sätt lades böcker till Bibelns kanon så fort Den Helige Ande hade inspirerat en profet eller apostel att skriva, inte hundratals år senare när kyrkan fattade beslut om det. Kyrkan har ingen förmåga att magiskt förvandla böcker till eller från att vara kanoniska, precis hur den vill. En kanon skapas inte av någon, den existerar bara som ett resultat av att författaren har skrivit. Bibelns kanon existerade alltså redan innan folk visste vilka böcker som ingick. Genom åren har sedan Den Helige Ande verkat bland de troende så att böckerna som verkligen är inspirerade av Gud fick en större roll i kyrkan än dem andra. När sedan kyrkan fattade ett dogmatiskt beslut om kanon, var det bara en bekräftelse på vad Den Helige Ande redan gjort. Det var inte de längst upp i kyrkans hierarki som bestämde vilka böcker som alla andra kristna skulle anse som heliga. Istället blev det faktum att de kristna ansåg vissa böcker som heliga orsak till att kyrkans ledare fastställde Bibelns kanon.

Vi kristna ska följa de skrifter som Gud har uppenbarat för sin församling, kyrkan, de skrifter som Den Helige Ande har inspirerat och genom vilka Han än idag talar till oss.