Är Gud en han, hon eller hen? Vad spelar det för roll hur vi tilltalar Gud?

Klicka här för att läsa videons manus

Bibeln beskriver ofta Gud som en Fader. Det är för att Guds relation till sitt folk bäst kan liknas vid en Faders relation till sina barn. För antikens Israel och för de flesta människor genom historien har det nämligen varit fadern som har försett sin familj med dess behov och haft det primära ansvaret att leda familjen och uppfostra barnen till att vara lydiga. Det är just den här rollen som Gud har gentemot kristna – Han förser oss med det vi behöver (Matt 6:25-34) och leder och uppfostrar oss (Heb 12:5-11). Givetvis gör Gud mycket mer än det, men det här är anledningen till att Gud kan liknas vid en Fader.

Men hur är Gud på riktigt? Har Han ett kön? I 1 Moseboken 1:27 läser vi att Gud skapade man och kvinna till sin avbild. Det är alltså fel att säga att Gud är en man eftersom vi även kan se Guds avbild i kvinnor. Jesus säger också i Johannes 4:24 att Gud är ande. Om Han inte har någon fysisk kropp har Han  därför inte heller ett kön. Gud är alltså varken en man eller en kvinna. Men det är ändå viktigt att vi kristna åkallar Gud som ”Han” och inte som ”hon” eller ”hen”, eftersom det är viktigt att vi upprätthåller den värdefulla sanningen att Gud har tagit rollen som Fader gentemot oss.

Men inte bara det. I Bibeln kan vi läsa att Guds folk – kyrkan – beskrivs som Guds brud. (Upp 21:2, 9-10) Gud kommer gifta sig med henne och fylla henne med sin kärlek i evighet.  (Upp 19:7-9) Om man beskriver Gud som en ”hon” eller som en ”hen” fördärvar man den här vackra bilden som  Bibeln förser oss med: nämligen att Gud inte bara är en Fader för sitt folk, utan också en make som kämpar för sin brud och tar hand om henne som en stark man.

Men hur kan Gud både vara vår Fader och vår make? Svaret är att dessa två roller innehas av två olika personer i Gudomen: Nämligen Fadern och Sonen. Det är Sonen – Jesus –  som ger sitt liv för sin brud – kyrkan – och gifter sig med henne så att hon får ta del av Hans kärlek för evigt. Som kristna får inte vi gå miste om de här underbara sanningarna, vilket vi kommer att göra om vi slutar betrakta Gud som en Fader och som en make. Alltså är Jesus ingen ”hen” – Jesus var och är fortfarande en Han.

Men medan vi väntar på den stora bröllopsdagen är det viktigt att vi noga observerar det som står i 2 Korintierbrevet 11:2: Att vi som kyrka ska vara en ren jungfru för Herren Jesus. Att vara en ren jungfru betyder att vi inte ska orenas genom att beblanda oss med världen och världens filosofi. Vi ska alltså inte låta oss luras av världsliga påfund som att Jesus var en ”hen”. Jesus var ingen hen, Han var en man. 

Och alla män uppmuntras i Efesierbrevet 5:25 att försöka likna Jesus i att älska sina fruar, leda dem och ge sina liv för dem. Då agerar de som riktiga män – när de följer den största manliga förebilden – mannen Jesus. Och alla kvinnor borde jubla i de här härliga sanningarna – att Jesus älskar dem som den perfekta mannen, och att deras män ständigt strävar efter att formas till Jesu avbild.