Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga – även kallad Mormonkyrkan – vilka är de? Vad lär de? Och bär de på ett sanningens budskap eller inte?

Klicka här för att se videons manus

Året är 1823. I New York håller en man vid namn Joseph Smith på att be till Gud, när han plötsligt bländas av ett starkt ljussken. En ängel, som kallar sig Moroni, står i rummet hos Joseph och säger sig ha ett budskap från Gud. Smith blir instruerad att gå till en närbelägen kulle, för att där hitta en bok med text ingraverad på guldbelagda plåtar, skriven på ett främmande språk. Med övernaturlig hjälp kunde han översätta texten på guldplåtarna, vilken idag kallas för Mormons bok. Smith kom senare att grunda “Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga”, ibland kallad Mormonkyrkan.

Kyrkan har idag sitt huvudsäte i Salt Lake City, Utah och har globalt över 15 miljoner anhängare. Deras läror baseras dels på Bibeln och Mormons bok, men även på uppenbarelser som deras kyrkas apostlar och profeter fått. Bland annat lär de att…

  • Under gamla testamentets tid förde Gud ett antal personer från Israel till den amerikanska kontinenten (kallad “det förlovade landet”).
  • Jesus besökte det här folket i Amerika efter sin uppståndelse. Han undervisade dem och utsåg tolv apostlar.
  • Gud var en gång en människa som levde på planeten Kolob.
  • Jesus, alla människor, änglar, demoner och även Satan, är alla syskon och barn till vår himmelske fader och hans himmelska hustru.
  • Även vi människor kan en dag likt Honom förhärligas till gudar och styra över egna våra världar.
  • Det finns tre nivåer av himlar. Och trots att det även finns ett helvete, kommer nästintill alla människor komma till någon del av himlen efter döden.
  • Man blir frälst av nåd, men endast efter att man presterat allt vad man kan förmå.  (Detta står i 2 Nephi 25:23, men det framgår endast i den engelska texten. I den svenska översättningen står det helt annorlunda.)

I Mormons bok står det att Bibeln har förlorat många “tydliga och dyrbara delar”, vilket leder till att de kristna kyrkorna blivit vilseledda (1 Nephi 13:26-29). Smith ansåg sig ha återupprättat den sanna kyrkan i de sista dagarna. Men detta skulle då innebära att Jesus och hans apostlar misslyckades med sitt uppdrag, eftersom Guds ord blev förstört. Jesus sade ju att “Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå” (Matt 24:35). Dessutom finns det inga historiska belägg för att delar av Bibeln skulle ha gått förlorade. Så om nu Sista dagars heliga-rörelsen bygger på att Guds ord varit förlorat, då går den emot Jesu egna ord. Och det är bara en av de många anledningarna till varför den inte kan vara sann.