Att tro är väl motsatsen till att veta, eller?

 

Klicka här för att se videons manus

Hebréerbrevet kapitel 11 inleds så här: Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte serLägg märke till att tro enligt Bibeln alltså inte är en irrationell föreställning, utan en övertygelse, en visshet.

Idag skulle nog många påstå att tro är motsatsen till att veta, fast det bibliska ordet handlar istället om tillit och förtröstan och övertygelse. Tro är därmed ingången till en verklighet där Bibelns Gud existerar och där våra liv har ett syfte i Hans plan. Tro är förlitan på att Gud är god, kärleksfull och vårt livs mening. Tro är övertygelsen om att Guds vilja är det moraliskt goda, och därmed ger tron upphov till handlingar enligt Guds vilja.

Någon som Bibeln ofta tar upp som exempel på en person som trodde på Gud, är Abraham. Trots att Abraham och hans fru var väldigt gamla lovade Gud dem en son. Abraham litade på Gud och Guds löften trots att omständigheterna sa något helt annat. Sedan när sonen hade fötts bad Gud Abraham att offra honom. Trots att Abraham länge hade längtat efter sin son och nu äntligen fått honom, visste Abraham genom tron att Gud vet bäst och alltid gör det moraliskt goda. Därmed valde Abraham att vandra i tro genom att lyda Gud trots att den lydnaden skulle innebära en stor uppoffring. Visst, Gud hindrade Abraham från att offra sin son, men Abraham demonstrerade ändå vad sann tro är enligt Bibeln: En tro som får människor att förlita sig på Gud och fokusera på Gud snarare än att förlita sig på sin egen kraft och fokusera på sina omständigheter. En tro som får människor att föredra Guds vilja framför allt annat och i lydnad alltid eftersträva att göra det Gud säger. 

Tro är att leva i verkligheten att Bibelns Gud finns och Hans vilja har den primära platsen i våra liv.