Vad gör Den Helige Ande för något? Han utför många saker för oss och videon visar bara ett litet urval av Andens verk.

 

Klicka här för att läsa videons manus

Manus:

Det kanske bästa löftet i Bibeln hittar vi i Lukas 11:13 där Jesus säger… Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er Far i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?

Varför är detta, att Fadern ger oss Den Helige Anden, ett underbart löfte? Jo, I Johannes 16:7 säger Jesus att det är bättre att Han går iväg för att Den Helige Ande, Hjälparen, ska komma. Det är alltså bättre att ha Den Helige Anden i sig än att ha Jesus fysiskt bredvid sig! Denna person, Den Helige Anden, är Guds främsta gåva till de troende.

I Bibeln läser vi att…

  • Anden frälser människor (Joh 16:8; 3:5-8; Titus 3:5; Gal 6:8).
  • Anden vägleder oss (Joh 16:13; Rom 8:14; Gal 5:18).
  • Anden ärar Gud i våra liv (Joh 16:14; 1 Kor 2:10-12).
  • Anden helgar oss (2 Tess 2:13; 1 Pet 1:2; Rom 8:2).
  • Anden fyller oss med Guds kärlek (Rom 5:5) och glädje (1 Tess 1:6).
  • Anden ger oss kraft (Apg 1:8; Rom 15:19; Luk 4:14).
  • Anden ger oss förståelsen att vi är Guds barn (Rom 8:15-16; Ef 2:18) som kan kalla Gud för ”Abba” (Gal 4:6).
  • Anden gör att vi bär frukt (Gal 5:22-23).
  • Den Helige Ande är Guds närvaro  inom oss (Hes 36::27; Ef 2:22; 1 Kor 6:19; 3:16; jmf. 2 Kor 6:16;).

Den Helige Anden är helt enkelt personen som gör Gud levande i oss och stärker oss att leva för Gud och älska andra. Bibeln kallar oss att leva ett liv fyllt av Den Helige Ande (Rom 8:5; Johannes 6:63). Så låt oss dagligen be Fadern att ge oss denna underbara gåva – att fyllas av Den Helige Ande så att vi lever ett liv med Gud och för Hans ära.