Vi som kristna, vad handlar våra liv om? Vad är det mest centrala i våra liv?

 

Klicka här för att läsa videons manus

Manus:

Ibland sägs den kristna tron handla om att Gud har en underbarn plan för våra liv. Fast den kristna tron handlar inte så mycket om att Gud har en underbar plan för ditt liv, som att ditt liv har en underbar del i Gud plan. Den kristna tron handlar om Gud, inte om oss eller om vad vi kan få av Gud.

Jesus säger i Markus 8:34 Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.

Det kristna livet är inte ett självcentrerat liv, utan ett liv som dagligen ska offras till Gud, för Hans syften och Hans ära. Jesus fortsätter med att säga: Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull ska rädda det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ?

Om våra liv handlar om oss, om vi lever för oss själva, då går vi miste om meningen med vår existens, vilket är glädjen att vara med Gud och leva för Hans syften. Om vi lever för att njuta av den här världen, då kommer vi bli evigt olyckliga. Men, om vi offrar våra ambitioner att njuta av världen för att istället följa Jesus och leva för Hans ära, då kommer vi att uppnå något betydligt mer värdefullt och meningsfullt än världslig lycka. Vi kommer att ära Gud och tillbringa en evighet i Hans kärlek.