Vad betyder det att vara kristen? Hur lever en kristen? Det finns många sätt man skulle kunna svara på det. Här är ett försök att sammanfatta vad det innebär att leva som kristen.

Klicka här för att läsa videons manus

Manus

Vad är det som kännetecknar en kristen person? Det finns många sätt man skulle kunna svara på det och här är fyra olika sätt man kan beskriva vad det innebär att vara kristen:

  1. För det första, att vara kristen innebär att man i Gud ser en kärlek så stor och en godhet så djup att man överlämnar hela sig själv och sitt liv till Gud. Det betyder att en kristen inte lever för sig själv, utan för Gud, för att vara med Gud och göra det som är Hans vilja.
  2. För det andra, en kristen är någon som i personen Jesus ser den ultimata förebilden för hur en människa ska vara och som därför eftersträvar att vara lik Jesus. Det gör man som kristen genom att leva ett självuppoffrande liv för andra människor, genom att visa dem kärlek och ge dem evangeliet.
  3. För det tredje, en kristen är någon som i Jesu död ser hur Gud älskar sina barn så mycket att Han gör allt för dem. När man inser det vill man förtrösta på Gud och lita på Honom i alla livets omständigheter. En sådan förtröstan får en kristen att se även livets svåra stunder som möjligheter att formas till att bli mer lik Jesus och lära känna Gud mer.
  4. För det fjärde, en kristen är någon som smakat och sett att Herren är god, att Gud själv är meningen med livet och källan till sann frid och glädje.Därför försöker en kristen regelbundet läsa Guds ord, ha ett uthålligt böneliv och avlägsna sig själv alltmer från synden – allt detta för att komma Gud närmare och ha en djupare relation med Honom.

Så för att sammanfatta de här fyra punkterna, att vara kristen innebär att man lever sitt liv tillsammans med Gud, att man ständigt strävar efter mer av Gud i sitt liv, att man vill förhärliga Gud och att man värdesätter Guds vilja framför sin egen.

Men självklart förstår vi att kristna befinner sig i olika faser och nivåer i sin kristna vandring. Och den här videon är absolut inte menad att slå ner på dem som känner att de här beskrivningarna inte stämmer helt in på dem. Utan syftet med videon är att upphöja det som Jesus så underbart lovar oss i Matteus 16:25: “Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det.” Vi önskar att alla vi kristna skulle längta efter att mista våra liv för Jesus, så att vi kan vinna det sanna livet tillsammans med Jesus!