Jesu uppståndelse är en historisk händelse – men vad kan vi lära oss av den?

Klicka här för att se videons manus

Jesu uppståndelse är det mest centrala i hela den kristna tron. Genom att begrunda hans uppståndelse kan vi lära oss många saker, både om Jesus och även om oss själva.

Vi läser i de fyra evangelierna att Jesus förutsade sin död och uppståndelse flera gånger. (tex Matt 20:19, Mark 8:31, Luk 24:7) Om Han inte hade uppstått så skulle Han bara ha varit en människa i raden av många andra falska Messiasgestalter. Men det faktum att Hans ord gick i uppfyllelse visar att Han är den Han sade sig vara: Guds Son, Messias. Det visar att Han är en sann profet (enligt 5 Mos 18:15-22) och att alla Hans ord är trovärdiga och pålitliga. Det visar att Gud Fadern har satt sitt sigill på Honom och intygat att “Han är min älskade Son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!” (Matt 17:5) Men inte bara det… 

Jesus uppståndelse var bara början på en större uppståndelse! Jesus var visserligen den förste, men sedan kommer även vi att uppstå från de döda. (1 Tess 4:14-18, Rom 8:11, 17, 1 Kor 15:17-23) Guds plan från begynnelsen var att friköpa ett folk åt sig (Tit 2:14), där Jesus Kristus är den förstfödde. Det faktum att Jesus blev uppväckt visar att Gud håller det Han lovar. Därmed kan vi vara säkra på att Han kommer fullfölja sin frälsningsplan och även uppväcka oss från de döda. Jesu uppståndelse ger oss verkligen hopp för framtiden! Den pekar framåt mot den dag då vi kommer uppstå i härlighet, och leva i Guds närhet för evigt!