Vad har Bibeln och den kristna traditionen att säga om abort?

Klicka här för att se videons manus

Enligt Bibeln är alla människor skapade till Guds avbild; alla har samma människovärde; alla har en del i Guds plan. Redan innan vi föddes såg Gud oss, vilket till exempel profeterna Jesaja, Jeremia och Kung David skriver. 

(Jesaja 44:24) Så säger Herren din återlösare, han som format dig sedan moderlivet…

(Jeremia 1:5) ”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken.”

(Ps 139:13-16) Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet.  Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.  Benen i min kropp var ej osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup.  Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.

Därmed är abort, ur ett bibliskt perspektiv, en allvarlig synd. Man släcker ett liv hos ett barn som Gud själv har skapat. Det var därför som kristna redan under det första århundradet skrev i boken Didache (η διδαχη, “De tolv apostlarnas lära”) att:

(2:2) “Du skall inte döda ett barn genom vare sig abort eller barnamord.”

Alltså säger både Bibeln och den tidiga kristna traditionen att abort är emot Guds vilja. Men om du har gjort en abort betyder det inte att du för alltid är utesluten från Guds närhet. Precis som för alla andra synder finns det alltid förlåtelse att få från Gud för var och en som vänder sig till honom. 

(1 Joh 1:9) “Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.”

(Mark 3:28) “Jag säger er sanningen: Alla synder och hädelser ska människorna få förlåtelse för, hur de än hädar.” 

Därför är det viktigt att vi inte har en dömande attityd i den här frågan. Men det är ändå viktigt att vi står upp för våra åsikter. Vi som kristna får inte vara likgiltiga inför en sån här handling. Istället måste vi agera, men alltid med kärlek och respekt.