Är kristendomen bara en myt? Tror man på den bara för att det är en gammal tradition? Eller kan det vara så att den faktiskt har med sanningen och verkligheten att göra?

Klicka här för att läsa videons manus

Kristendom. Är det en personlig relation med Gud? Eller är det en lista på ritualer man måste utföra för att komma till himlen? Är det subjektiva upplevelser av en andlig verklighet? Eller är det bara något man gör på söndagar eller andra veckodagar? Eller en samling moraliska regler för hur man kan vara en god människa?

Kristendomen har med allt detta att göra, men inga av påståendena beskriver vad den är i  grunden. I grund och botten är Kristendom en världsbild, en samling fakta om hur verkligheten faktiskt är.

Den kristna världsbilden hävdar bland annat att det finns en enda Gud, som har skapat hela världen av en anledning. Den hävdar att Han har skapat människan till sin egen avbild för ett specifikt syfte, nämligen att ära Gud och njuta av Honom i all evighet. Kristendomen säger också att vi människor är separerade från Gud på grund av våra synder … men att Gud har uppenbarat sig i personen Jesus från Nasaret för att rädda oss ut ur vårt tillstånd och till sig själv. Den kristna tron säger att människor kan få förlåtelse och försoning genom att omvända sig från sina synder och bekänna Jesus som Herre. Den säger också att människor kan ha en verklig relation med Gud genom Hans Helige Ande. Den kristna tron påstår också att alla människor på jorden kommer att dömas. Och den säger att endast de som bekänt Jesus som Herre kommer att uppleva härligheten i Hans rike medan alla andra kommer gå evigt förlorade.

Alla dessa påståenden som den kristna världsbilden gör, är antingen sanna eller falska. Antingen beskriver de hur verkligheten faktiskt är eller så är de bara en samling lögner. Om nu den kristna tron representerar verkligheten korrekt så innebär det att alla andra världsbilder, som till exempel ateism, islam, hinduism m.fl. är felaktiga. Kristna menar att denna världsbild med alla de påståenden som just nämndes, den är objektivt sann, oavsett vad andra människor tror eller tycker.