Vad betyder Jesus uppståndelse för oss? Varför spelar den en så stor roll i den kristna tron?

Klicka här för att se videons manus

Jesu uppståndelse var i centrum av den tidiga kyrkans förkunnelse (Apg 1:22; 4:33; 17:18). Och Paulus skriver i 1 Korintierbrevet 15:14 att ”Om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös.” 

Men varför är uppståndelsen så viktig? För det första, för att det var i samband med uppståndelsen som Jesus kröntes till kung över Guds rike (Apg 2:36; 13:32-37). Personen som förödmjukades, torterades och dödades på ett kors har Gud krönt till kung för all evighet. Därmed kallar Gud alla att omvända sig och inse vad denna unika historiska händelse innebär. De som omvänder sig från sina synder och bekänner Jesus som Herre blir del av Guds rike, medan de som väljer att leva i synd blir dömda till evigt fördärv. Alltså, tack vare uppståndelsen, är Gud, i personen Jesus, kungen i de troendes liv och de får njuta av Guds härlighet i evighet. Men samtidigt har Jesus också blivit den slutgiltige domaren för de som vägrar acceptera Honom som kung och de kommer möta Hans straff när Han kommer tillbaka (Lukas 19:11-27).

För det andra, nu när Jesus sitter vid Gud Faderns högra sida och regerar över sitt rike har Han makten att skänka en levande relation med Gud till alla som tror (1 Pet 1:3–4). De som omvänder sig och bekänner att Jesus är kung kommer att bli rättfärdigförklarade (Rom 4:23-25), och de kommer att bli fyllda av Den Helige Anden (Apg 2:33; 5:30-32; Joh 20:22). Därmed, i Jesus, får alla som tror en levande relation med Gud, frihet från syndens slaveri och ett evigt hopp. Allt detta tack vare att Jesus besegrade synden och döden som förslavade människor när Han uppstod.

Låt oss jubla över det faktum att vår frälsare och kung lever och skänker oss evigt liv med sig själv i sitt rike.