Många kristna får utstå svåra lidanden i sina liv. Varför tillåter Gud det? Finns det något syfte med lidandet?

Klicka här för att se videons manus

När vi lider är det inte sällan vi kan ropa ut till Gud och säga: ”Varför, Gud? Varför har du låtit detta ske?”

Många välmenande kristna brukar svara på denna fråga med att säga: ”Det är ett mysterium” eller ”Guds vägar är outgrundliga”. Men faktum är att detta svar inte alls är Bibelns svar. Bibeln ger oss anledningar till varför Gud kan låta lidandet drabba sina barn.

Bland annat säger Bibeln att det är för att vi ska lära oss att förlita oss på Honom, och fokusera på Hans godhet istället för våra omständigheter (t ex Ps 27 och 62). Vi kan knappast hävda att vi tror på Gud om vi inte tror på att Guds kärlek kan förvandla det djupaste mörkret till skinande ljus och ge dem annars hopplösa situationerna ett överflöd av mening och hopp. När kan vi utöva denna tro? Det är just i svåra situationer. Vi växer i vår tro när vi, trots våra omständigheter, väljer att fokusera på Gud och kasta våra bördor på Honom (1 Pet 5:7) i vetskap om att Han älskar oss och Han får allt att samverka till vårt bästa (Rom 8:28). Det är också då som Bibeln säger att vi kommer uppleva Guds storhet och godhet i våra liv, när vi tålmodigt väntar på Honom (Ps 27:14 och Jesaja 40:31) samtidigt som vi lever efter Hans vilja.

Det finns många fler anledningar till varför Gud kan tillåta lidanden att ske i våra liv, men om du just nu befinner dig mitt i lidandet, så vill vi uppmuntra dig att söka Gud i bön och att låta Honom forma dig genom det svåra som finns i ditt liv. Att förlita dig på Gud och sluta fokusera på dina omständigheter. Om du använder lidandet i ditt liv för att komma Gud närmare, bli mer lik Jesus och växa i din förlitan på Guds kärlek, då lovar Bibeln att lidandet kommer bli en stor välsignelse i ditt liv och du kommer i framtiden kunna se tillbaka med tacksamhet på vad Gud gjorde i ditt liv och vart Gud fört dig.

Oavsett smärtan och omständigheterna, håll fast vid Bibelns sanning att Gud älskar dig och låter allt samverka till ditt bästa. Det är då du verkligen kommer få uppleva Hans kärlek mot dig.