Måste man gå till kyrkan varje vecka om man är en kristen? Vad är poängen med det?

Klicka här för att se videon manus

Hebreerbrevet 10:25 säger “låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra”. Varför är det så viktigt att vi inte överger våra sammankomster? En anledningen är att kristna regelbundet har samlats tillsammans i 2000 år nu. Ända sedan Jesu tid har kristna fått uppleva den lokala församlingens gemenskap. En annan anledning är att vi i våra sammankomster får allt som är nyttigt för oss. Vi tillber och sjunger tillsammans. Vi bekänner våra synder och ber tillsammans. Vi får höra skrifterna lästa för oss. Vi får ta del av predikan och undervisning från Guds ord. Vi får umgås med våra trossyskon; bygga upp och uppmuntra varandra; och hjälpa de som är i nöd.

Men den främsta anledningen till varför vi kristna ska samlas tillsammans, är inte att det är en gammal tradition eller att det är gott för oss, utan det är för att själva anledningen med att Jesus dog för oss är att Han ville friköpa ett folk åt sig. (Tit 2:14) Han vill att de troende, som kommer från alla möjliga folk och stammar och länder och språk (Upp 7:9), ska stå enade som ett enda folk. Bibeln beskriver också de troende som en kropp med många delar. Eller ett tempel av många stenar. En flock. En familj. Alla dessa metaforer av kyrkan visar att det handlar om en gemenskap.

Johannes första brev säger: “Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är fortfarande kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset, och det finns inget i honom som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, för mörkret har förblindat hans ögon.” (1 joh 2:9-11) Det går inte att vara en ensam kristen. Vi måste älska våra syskon i tron, annars vandrar vi i mörkret. Och vi kan inte älska dem på riktigt om vi aldrig träffas. Låt oss uppmana varandra med samma ord som Johannes skrev i 1 joh 4:7: “Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek.“