Detta är hämtat från en predikan av Omid Pasbakhsh i Göteborgs Internationella Baptistkyrka den 27/6 2016.

Predikan heter ”Vad är evangeliet?” och finns att höra i sin helhet här.