Alla människor har en världsåskådning. Varför tror du på just det som du tror på? Har du någonsin funderat över det?

 

Klicka här för att se videons manus

Människor runt om i världen har olika världsbilder. Världsbilder som gör sanningsanspråk på vem Gud är, vilka vi är, varför vi finns till och vart vi är på väg. Och dessa anspråk motsäger varandra på grundläggande punkter.

Om tex ateism är sant, då är vi inget annat än materia i rörelse; det finns inget objektivt syfte med vår existens; och döden innebär ett ofrånkomligt slut. Men om buddhism är sant, då lever vi i en illusion som vi kan frigöras från genom att dö bort från all livslust vi har; och vi hoppas kunna uppnå nirvana efter döden istället för att återfödas till jorden. Och om kristendom är sann finns det en personlig Gud som vi kan ha en evig relation med, endast genom Jesus; och utan Jesus kommer vi att gå under i våra synder. Om islam är sant bör alla länder införa sharialagar; och alla människor måste bekänna Muhammed som Allahs profet och göra det som står i koranen för att komma till paradiset och undkomma helvetet.

Som du förstår kan inte alla ha rätt – det finns bara en sanning. Men hur ska vi veta vad den sanningen är? Vi föreslår att man ska börja fråga sig själv varför man tror på det man tror på. Är det så att ens föräldrar var muslimer, kristna eller ateister och man har uppfostrats till att tro som de? Eller är det för att man har sökt sanningen med ett öppet sinne och kommit fram till en slutsats? Eller är det så att man inte bryr sig och bara tror på det man tror för att det är bekvämt? Hur är det med dig? Varför tror du som du gör? Har du verkligen sökt sanningen och ropat ut till Gud för att se om Han existerar eller vem Han är? Eller följer du blint en världsbild bara för att du tycker om den eller för att dina föräldrar tror på den? Varför tror du på det du tror på?

Utöver att uppmuntra till självkritik vill vi även föreslå att man med ett öppet sinne studerar de olika världsbilderna och reflekterar över det man lär sig. Att man exempelvis läser koranen och Nya testamentet för att få en förståelse om skillnaderna mellan islam och kristendom. Men också att man öppnar sitt hjärta för att Gud kan finnas och ber Gud att vägleda en till sanningen.

Vi är övertygade att det finns en Gud som vägleder dem som söker Honom med ett uppriktigt hjärta. Men om man inte gör det, utan stoppar huvudet i sanden; vägrar vara öppen för att man kan ha fel, ja då får man ju bara blint hoppas på att den världsbilden man råkar tror på visar sig vara den rätta. Tänk om det är så att en evighet väntar oss efter döden. Det vore ett stort misstag att strunta i att söka efter sanningen om den evigheten.