Jesus dog på korset, men varför?

Klicka här för att se videons manus

I augusti 2014 inledde ISIS ett massmord av Yazidierna. Tusentals yazidiska män och barn blev brutalt mördade; tusentals kvinnor såldes som sexslavar för att bli våldtagna dagligen.

Vad känner vi när vi hör om en sådan ondska? Troligtvis känner vi en enorm ilska mot ISIS och vad de har gjort, och samtidigt känner vi en stor längtan efter att få se rättvisa skipas. Anledningen till att vi upplever en sådan vrede och vilja att skipa rättvisa, är tack vare att Gud har lagt ner samvetet i oss, som vittnar om det moraliskt goda, om vad som är gott och vad som är ont.

Gud, Han är betydligt mycket godare än vad vi är, Han är alltigenom god.  Hur tror du vår gode Gud ser på oss? När Han ser vår själviskhet, likgiltighet, stolthet, avund o.s.v. som finns i våra hjärtan? Precis som vi känner vrede mot ISIS ondska, känner Gud ännu mer vrede när Han ser vår ondska eftersom Han är så mycket godare än vad vi är. Hans natur medför att Han har ett förakt för allt ont – allt syndigt. Därför kommer Han i sin rättvisa en dag att straffa oss för vår ondska. Och Han kan inte bara förlåta eller glömma bort all vår ondska, precis som vi inte bara kan glömma bort vad ISIS har gjort. Gud kan inte sluta vara rättvis och därför kommer Han att döma oss och bestraffa oss så som vi förtjänar.

Det enda hoppet vi har är Jesus. I mänsklighetens annars hopplösa tillstånd av synd kom Gud själv ner till Jorden i personen Jesus. Han tog alla våra synder på sig, straffades och dog på korset så att vi kan bli renade genom Hans blod från all vår synd. Jesus valde att lida och dö för sitt folk så att de skulle kunna bli fria från synden och genom detta uppleva Guds villkorslösa kärlek. Frågan som återstår är: Tillhör du Jesu folk? Har du bekänt Honom som din Herre och Frälsare? Om inte, så kommer du en dag stå inför en alltigenom god och helig Gud med alla din synder. Då kommer inget annat finnas kvar för dig än Hans straff. Men om du har omvänt dig från dina synder och gett ditt liv till Jesus så har Han renat dig från all synd. Det enda som återstår för dig är Guds kärlek i evighet.