Fariséerna från Jesus tid finns inte längre idag, men deras lagiska anda är fortfarande verksam, även här i Sverige.

Klicka här för att se videons manus

Den grupp som Jesus kritiserade mest och som hårdast var fariséerna. Människor som med högmodig attityd tackade Gud att de var bättre än andra, som kritiserade Jesus för att umgås med syndare, som älskade regler och höll lagen i minsta detalj men försummade det viktigaste: kärleken. Fariséerna drevs av högmod och illvilja gentemot människor som inte levde upp till deras standard. Detta är en av anledningarna till varför de hyste hat mot Jesus. Jesus lärde människor att ödmjuka sig och tjäna varandra i kärlek.

Tyvärr finns det kristna idag som har börjat omfamna en fariseisk anda och därigenom skada kyrkan. I denna video hoppas vi belysa faran med fariseism i förhoppning om att vi alla ska vara försiktiga att inte falla i fällan att vara fariséer.

 

Jesus uttryckte sitt hjärtas önskan för kristna i Johannes 17:21-23 då Han sa:

Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig.  Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett liksom vi är ett:  jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem så som du har älskat mig.

Ett sätt på vilket världen ska veta att kristna har en sann Gud som ändrar liv är att de i kärlek håller ihop och är ett. För att kunna vara ett måste kristna karaktäriseras av ödmjukhet och acceptans. De måste kunna älska syskon som har andra synsätt och tjäna dem  i kärlek. Jesus sa i Johannes 13:35 att världen kommer veta att kristna är Jesu lärjungar genom att de älskar varandra. Jesus sa aldrig att världen ska veta att vi är Hans lärjungar om vi har rätt i sekundära teologiska doktriner, utan att vi lever i kärlek. För Jesus var kärleken det viktigaste. 

Tyvärr går fariseiska kristna emot Jesu ord. Istället för att ödmjukt älska och tjäna sina syskon, ställer fariseiska kristna sig över andra och agerar som deras tillrättavisare. Fariseiska kristna karaktäriseras av en dömande, exklusiv och kall attityd. De vägrar ödmjuka sig och acceptera syskon som har andra åsikter än dem. De älskar finna fel och kritisera andra kristna över sekundära saker i den kristna tron. De brister i att visa värme, vänlighet, acceptans, omtanke och ödmjukhet.

På detta sätt skapar fariseiska kristna splittringar i Jesu kropp. De syndar mot Gud genom att motarbeta Den Helige Andens ambition: Att förena Guds barn i kärlek till att vara ett. Fariseiska kristna älskar att följa lagar och regler samt se ner på de kristna som inte följer deras väg. I allt detta har de vänt ryggen till det allra viktigaste budet Jesus gav vid sidan av att vi ska älska Gud. Nämligen att vi ska älska varandra.

 

Vi på Logia inser att den kristna kyrkan i Sverige lider av många problem. Att i vissa sammanhang har problemen till och med blivit så stora att vissa kyrkor inte längre följer Jesus som Herre, utan försöker istället behaga människor. Men vi är övertygade att vägen framåt inte är fariseism, utan att Jesus lärde oss att älska och predika sanningen i kärlek. Vi inser att vi själva inte är perfekta och vi måste lära oss omfamna bröder och systrar som har samma ambition som oss, även om de inte heller är perfekta eller har alla pusselbitar på plats. För detta är vårt enda hopp att förhärliga Guds kärlek i Sverige: Genom att vi kristna håller ihop och älskar varandra och människorna omkring oss. Därför vill vi starkt varna emot den fariseiska andan som skapar splittringar.