”Om nu Gud har skapat värden, vem har då skapat Gud?” Ateister ställer ibland den här frågan. Hur besvarar man det? Frågan är ologisk av flera skäl. Framför allt för att kristna tror på en Gud som är utanför tiden, och därmed icke-skapad.

Klicka här för att läsa videons manus

När kristna hävdar att Gud har skapat universum är det många ateister som invänder med frågan: ”Men vem skapade då Gud?” Den frågan visar hur villiga många ateister är att acceptera irrationella argument bara för att slippa Guds existens. Frågan: ”Vem skapade Gud?” är irrationell av minst två anledningar.

Den första anledningen är att frågan förutsätter att Gud är skapad. Men Bibeln är övertydlig med att Gud aldrig har skapats, Han är evig. Därmed, när ateisten frågar ”vem har skapat Gud?”, då argumenterar han mot en skapad gud som ingen kristen någonsin har trott på. Alltså missrepresenterar ateisten den bibliska synen på Gud och visar att den obibliska synen på Gud är ologisk, vilket vi kristna håller med om. 

Så den första anledningen till att frågan är irrationell är för att den missrepresenterar den bibliska synen på Gud som evig genom att förutsätta att Han är skapad. Den andra anledningen till att frågan är irrationell är för att den har en felaktig syn på vad tid är. Tid är en av universums egenskaper. Gud, som inte är begränsad av universum, är därmed inte påverkad av tiden. Han är utanför tiden och därmed evig. Men det samma kan inte sägas om universum. Om vi hade gått tillbaka 100 miljarder år i tiden hade vi inte kunnat observera universum, eftersom det inte fanns då!

Tillåt nu oss kristna att vända frågan tillbaka till våra ateistiska vänner. Vad är orsaken till universums existens? Eftersom universum är rummet, tiden, materia och energi måste orsaken till universum vara utanför rum, tid, materia och energi. Samtidigt måste orsaken till universum vara extremt mäktig eftersom orsaken skapade universum ur ingenting. Till sista måste orsaken ha fattat ett beslut för att universum skulle börja existera. Eftersom endast personer kan fatta beslut måste därför orsaken vara personlig. En personlig och mäktig entitet utanför tid, rum och energi har skapat universum. Jag undrar vem denna person kan vara?