Det finns så många olika bibelöversättningar att välja mellan. Vilken är egentligen den bästa?

Klicka här för att läsa videons manus

Bibel 2000, Folkbibeln, Reformationsbibeln, Nya Levande Bibeln, 1917 års Bibel, Nubibeln… Nuförtiden finns det nästan för många Biblar på svenska för att man ska veta vilken man ska välja. Ofta påstås en viss Bibel vara bättre än alla andra, men innan du bestämmer dig för vilken du ska välja, är det bra att känna till något om hur en översättning kommer till. När man gör en översättning följer man oftast en av två olika metoder för översättning: Antingen översätter man ordagrant, en litteral översättning, eller en idiomatisk. 

En litteral översättning försöker följa grundtexten så exakt det går. I det mest extrema fallet har vi interlinjära översättningar där varje ord i översättningen motsvarar ett ord i grundtexten. Då blir tyvärr ordföljden svår att följa för en svensk och grammatiken blir främmande. Men litterala Biblar är användbara när man vill studera en text på djupet och inte gå miste om något som författaren skrivit utan bilda sig en egen uppfattning om texten. Men det lämpar sig inte alltid vid högläsning, eller för personer som inte behärskar språket så bra.

Idiomatiska översättningar är däremot lättare att läsa eftersom översättarna lägger större vikt på att skriva korrekt och välformulerad svenska. Man vill uttrycka vad man tror är innebörden av grundtexten, även om formuleringen blir annorlunda. Men på de ställen där grundtexten är tvetydig måste de som översätter idiomatiskt bestämma sig för vad de tror texten betyder, vilket gör att de på sina ställen riskerar att frångå grundtextens innebörd.

Översättningarna följer aldrig en princip helt och hållet. De befinner sig på olika ställen längs ett spektrum mellan i ena änden litterala och i den andra idiomatiska översättningar.

Det finns andra faktorer som kan avgöra vilken översättning du vill använda, som till exempel vilken version av grundtexten man utgår från eller om översättarna är partiska till sin teologi, men vi lämnar det för en annan video. Kort sagt, olika översättningar lämpar sig för olika syften. Ingen översättning kan kallas perfekt. Helt ärligt så är innebörden av budskapet nästintill identiskt i de olika översättningarna. Den bästa översättningen är den som är enkelt nog för att du ska förstå den, men samtidigt svår nog för att du ska utmanas av den.